Yazı Detayı
21 Ekim 2013 - Pazartesi 16:44
 
ŞARKİKARAAĞAÇLI ŞEHİDLERİMİZİ TANIMAK
Bekir YALÇINKAYA
ekspres.32@hotmail.com
 
 

Mazinin izlerinden

     Halkımızın ekseriyetinin genel bilgilerinden yoksun olduğu, fakat esasen onları tanımak ve Çanakkale ile Milli Mücadele sıfatlarını iyi anlamak zorunda olduğumuz, yüksek ruhun merkezine oturmuş bir mücadelede şehid düşen aziz ecdadımızı ismen şeref levhamızda görmek en büyük arzumuzdur. Milli Şair Mehmet Akif’in dediği gibi; “Bedrin Arslanlarının ancak bu kadar şanlı” olan, bu hasletleri itibariyle de bugün üzerinde yaşadığımız Trakya ve Anadolu topraklarını esaretten hür ve müstakil hâle getiren işte bu ecdadın bir adedini dahi listede görememek gibi bir hakkımız olamaz. Bu milli hislerimizin beyanına rağmen ne yazık ki böylesine zaafları, ülkemizin en hassas mercilerinde görmekteyiz. Bunun sebeblerinden birisi, ilgili kurumlar arası istişarede koordinesizliktir. Ayrıca ehil bir ekibin düzgün bir çalışmayı yapmaması bizim önümüze eksik ve birbirleriyle çelişkili bir listeyi getirmektedir. Bu izaha çalıştığımız önemli hususiyetleri teyid edercesine konuya hâkim üç kurumumuz olan Çanakkale Şehidleri’mizin Merkezi Eceabat ile kendi vilâyetimiz Isparta’daki Şehidler Derneği, aslî bilgileri muhafazaya memur Milli Savunma Bakanlığı’nın listesini aynen vermemektedir. Öte yandan Eceabat ve Isparta listelerinde Çanakkale Şehid sayımız 55 iken, bazı şehidler ismen, bazıları da mekân itibariyle farklıdırlar. Bunu aşağıdaki sıra numaralı listede apaçık görüyoruz;

 

ÇANAKKALE ECEABAT LİSTESİ

*1-Feyzullah; Abdulkadir oğlu, Şarkikaraağaç Merkez *2-Mehmet; Mehmet oğlu,  Battaloğulları Şarkikaraağaç Merkez *3-Ömer; Mevlüt oğlu, Ahmetoğulları Şarkikaraağaç Çeltek *23-İsmail; Ahmet oğlu, İshakoğulları Şarkikaraağaç Göksöğüt *41-Mustafa; Ali oğlu, Şarkikaraağaç *43-İshak; Ali oğlu, Koçalioğulları Şarkikaraağaç Göksöğüt  *47-Muhsin; Hüseyin oğlu, Amucaoğulları Şarkikaraağaç *48-Mevlüt; Salih oğlu, Şarkikaraağaçis *50-Mehmet; Süleyman oğlu Şarkikaraağaç *52-Mehmet; Hüseyin oğlu Aliamcaoğulları Şarkikaraağaç Çiçekpınar

 

ISPARTA ŞEHİDLERİ LİSTESİ

*1-Abbas; Süleyman oğlu Şelaycıoğulları Çarıksaraylar *2-Abbas; Süleyman oğlu Isparta (Her ikisi de aynı kişiyi vermektedir.)  *8-Durmuş; Ali oğlu Tahmalıoğulları Isparta *11-Esat İshak; Ali oğlu Isparta *27-İsmail; Mehmet oğlu Isparta *32-Mehmet Süleyman, Isparta *34-Mevlüt; Salih oğlu Isparta

*35-Muhsin; Hüseyin oğlu, Amucaoğulları, Isparta *37-Mustafa; Ali oğlu Isparta

   Yine, Eceabat ile Isparta listesi arasındaki farklılığa bir göz atacak olursak orada da görüyoruz ki 9 şehidin bilgileri yanlış olduğu gibi Ali oğlu Mustafa, Salih oğlu Mevlüt ve Süleyman oğlu Mehmet’in dışındakiler de farklı bir şecere vermektedir. Çeltek nüfusuna kayıtlı Mevlüt oğlu Ömer ise Çanakkale listesinde olduğu hâlde Isparta listesinde görünmemektedir.

    Böylesine mühim bir konudaki zaafiyetimiz sadece Eceabat ile Isparta’ya mahsus değildir. Ne garibtir ki, Milli Savunma Bakanlığı’ndaki Şarkikaraağaç’a dahil şehid sayısı Birinci Dünya Harbi Çanakkale Cephesi şehidleri olarak 64 olmasına rağmen bu sayı hem Çanakkale Eceabat, hem de Isparta listelerinde 55 olarak gösterilmektedir. Ki hassasiyetimizin anormal işlediği ve yukarıda da değindiğimiz gibi kurumlar arası istişare eksikliğinin sebeb olduğu aynı durumu, şimdi sadece bu iki mühim ve emin olmamız gereken listelerde değil, aynı zamanda çeyrek asır üzerinde gazetecilik yaptığımız Sincan’da da görmüştük. Netice itibariyle Etimesgut Zırhlı Birlikleri, Sincan Kaymakamlığı ile Sincan Belediyesi’ne ait Şehid listelerinde eksik olan ve 1988 tarihine dayanan Cumhuriyet dönemi kayıdları, 2007 yılında ikazımız ve gazetemizdeki neşrimiz üzerine düzeltilmişti. Vilâyetimiz Isparta’ya münhasır bu mezkur listede de aynen yeni bir düzeltle çalışması yapılması zaruridir. Üzerinde her türlü imtiyazı kullanmak kaydıyla yaşadığımız bu vatanı bizlere yeniden kazandırma gibi büyük bir mücadeleye girişen, sonunda da her türlü fedakârlıklarının bedelini Cennetlik ulviyetinde yüksek bir bedelle ödeyen aziz şehidlerimizi, hiç olmazsa doğru bilme, tanıma ve okuma feraseti gösterirsek, sanırım onlara duyduğumuz şükranı da yerine getirmiş oluruz.

  İşte bu itibarla gazetemizin gelecek sayılarında ilçemiz Şarkikaraağaç’a ait Birinci Dünya Savaşı ve İstiklâl Harbi olmak üzere iki önemli muharebede can veren şehidlerimizi Şarkikaraağaç ve köyleri itibariyle genel bir analize tutacağız ki onlara olan şükran borcumuzu bir nebze yerine getirebilelim.

 
Etiketler: ŞARKİKARAAĞAÇLI, ŞEHİDLERİMİZİ, TANIMAK
Haber Yazılımı