Haber Detayı
23 Ekim 2018 - Salı 18:22
 
KHGB'ne Sözleşmeli Personel Mülakatı Yarın Yapılacak
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı İlanı
Gündem Haberi
KHGB'ne Sözleşmeli Personel Mülakatı Yarın Yapılacak

T.C.
ŞARKİKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI
 Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
Isparta İli Şarkikaraağaç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 16/10/2018 tarih ve 26 sayılı Encümen kararı ile aşağıda belirtilen nitelikte Köylere Hizmet Götürme Birliğinde  çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları taşıyan adaylar arasından 1 (bir) adet   belirli süreli sözleşmeli erkek personel istihdam edilecektir.
 
 
EVRAK TESLİM TARİHİ                                                             : 23/10/2018 Saat   : 17.00
 
MÜLAKAT TARİHİ                                                                       : 24/10/2018 Saat :  10.00
  
 
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak.
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 5. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 6. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 7. Şarkikaraağaç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde  istihdam edilecek personel Ön lisans veya Lisans bölümlerinden birinden mezun olmak.
 8. Görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı özrü bulunmamak.
 9. Bilgisayar Ofis programlarına (Word, Excell, Powerpoint, Grafik tasarım) hakim olmak.
 10. Özgeçmiş ve varsa iş deneyimini gösteren bilgi ve belgeler.
 11. En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanıyor olmak.
 12. Askerliğini yapmış veya en az 2 yıl tecilli olmak. (Terhis ve tecil belgeleri istenecektir. )
 13. Alınacak eleman işletmeciliğimizi yaptığımız Kızıldağ Milli Parkı ve  Köylere Hizmet Götürme Birliği Büro ve diğer iş ve işlemlerinde çalışacaktır.
 14. İşin Süresi: Belirli Süreli ( 6 ay deneme süreli)
 15. Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Birliğimize teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
NOT: Genel özel şartlarda belirtilen belgelerin aslı veya noter yada Birliğimize  onaylı sureti(nüfus cüzdanı, diploma, bilgisayar sertifikası,  erkek adaylar için askerlik belgesi, sürücü belgesi, özgeçmiş, adli sicil belgesi) evrak teslim tarihleri arasında Şarkikaraağaç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına şahsen ulaştırması gerekmektedir.
 
Birliğimiz mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve isteği sayıda personel almakta serbesttir.
 
 
 
BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
 
 1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (Birlikçe onaylanacak)
 2. Adli Sicil Belgesi
 3. Diploma Aslı (Fotokopisi Birlikçe onaylanacaktır)
 4. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösterin belgenin fotokopisi(Zorunlu olmayıp mülakata çağrılan adayların belgesi olması halinde istenecektir)
 5. Özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgeleri (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimlerini, özel mezuniyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilir.)
 6. Askerlik durum belgesi.
 7. 2 adet renkli fotoğraf.
 8. İş Talep başvuru Dilekçesi
 9. En az B sınıfı ehliyet fotokopisi.
 10. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya mülakat için gerekli özel şartları taşımadıkları anlaşılanların evrakları kabul edilmeyecektir.
 
Kaynak: Editör:
Etiketler: KHGB'ne, Sözleşmeli, Personel, Mülakatı, Yarın, Yapılacak,
Yorumlar
Haber Yazılımı