Haber Detayı
09 Temmuz 2020 - Perşembe 16:58
 
İhale İlanı
İhale İlanı
Resmi İlan Haberi
İhale İlanı

T.C.

ŞARKİKARAAĞAÇ

İCRA DAİRESİ

2019/141 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Bilirkişi raporuna göre; Isparta ili, Şarkikaraağaç ilçesi, Yukarıdinek Köyü, Otluk içi Mevkii, 197 Ada, 10 Parsel taşınmazın  toprak killi yapıda olup, organik madde durumu zayıf, tarım için yeterli toprak derinliği bulunmaktadır. Parsel III.  sınıf tarım arazisidir. Keşif tarihi itibariyle  parsel üzerinde  herhangi bir ekili-dikili ürün bulunmamaktadır. Parsel 3-4 eğime sahiptir. Parsel konumu itibariyle Yukarıdinek  maden sahası içerisinde bulunmaktadır. Parsel kuru tarım arazisidir. 1m2 arazinin değeri 13 TLdir.

Yüzölçümü                               : 2.865,82 m2                                

Arsa Payı                                 : 1/1

İmar Durumu                             : İmar planı  dışındadır.                

Kıymeti                                     : 37.255,66 TL

KDV Oranı                                : 18

Kaydındaki Şerhler                    : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü                            : 14/08/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü                            : 09/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri                                 : Şarkikaraağaç Çevre Yolu Üzeri Kültür Parkı İçi Düğün Salonu Şarkikaraağaç/ISPARTA

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Bilirkişi raporuna göre: Isparta ili, Şarkikaraağaç ilçesi, Yukarıdinek köyü, Küçük Circil Mevkii, 172 Ada, 26 Parsel taşınmazdır. Toprak killi yapıda olup, organik madde durumu zayıf, tarım için  yeterli toprak derinliği bulunmaktadır. Parsel III. sınıf tarım arazisidir. Keşif tarihi itibariyle parsel üzerinde 4 yaşlarında 10 adet ceviz, 4 yaşlarında 20 adet fındık, 6 yaşlarında 350 adet vişne 6 yaşlarında 250 adet kiraz ağacı bulunmaktadır. Parsel 10 eğime sahiptir. Parsel konumu itibariyle derenin iki  yamacında bulunmaktadır. Parsel kuru tarım arazisidir. 1m2 arazinin değeri 1,5 TL

 Ağaçların toplam değeri           : 60.000,00 TL

 Parselin değeri                        : 27.357,28 m2x1,5m2/TL: 41.035,92 TL

Parselin toplam  değeri             : 60.000,00+41.035,92 :101.035,92 TL

Yüzölçümü                               : 27.357,28 m2                               

Arsa Payı                                 : 1/1

İmar Durumu                             : İmar planı  dışındadır                    

Kıymeti                                     : 101.035,92 TL

KDV Oranı                                : 18

Kaydındaki Şerhler                    : Denizbank A.Ş  1.Dereceden 29/11/2010 Tarih ve 3101 yev. İle ipoteği mevcut. Denizbank A.Ş  1.Dereceden 28/04/2011  Tarih ve 1066 yev. İle ipoteği mevcut.

1. Satış Günü                            : 14/08/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü                            : 09/09/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri                                 : Şarkikaraağaç Çevre Yolu Üzeri Kültür Parkı İçi Düğün Salonu Şarkikaraağaç/ISPARTA

            Satış şartları :

            1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

            2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

            3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

            4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

            5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

            6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/141 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/07/2020

                                                                                                                    

Kaynak: Editör:
Etiketler: İhale, İlanı,
Yorumlar
Haber Yazılımı