Haber Detayı
11 Mart 2020 - Çarşamba 13:42
 
İhale İlanı
İhale İlanı
- Haberi
İhale İlanı

T.C.

ŞARKİKARAAĞAÇ

İCRA DAİRESİ

2019/208 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bilirkişi raporuna göre; Isparta ili, Şarkikaraağaç ilçesi, Alcıklar Mahallesi, Pürçüklü mevkii, 127 Ada,79 parsel yüzölçümü 673,67m2 ana taşınmaz niteliği arsa olan taşınmazdır. Parsel üzerinde kagir besihane kümes ve 2 adet meyve ağacı, 6 yaşlarında bir adet armut, 10 yaşlarında 1 adet kayısı ağacı bulunmaktadır. Parselin kuzey cephesinden yol geçmektedir. Diğer cephelerikomşu parseller ile çevrilidir. Parsel çevresinde avlu duvarı bulunmamaktadır. Etrafında yapılaşma mevcuttur. Elektrik su ve alt yapı hizmetlerinden kolayca yararlanabilir konumdadır. İlçe merkezine 817 m uzaklıktadır. Ulaşımı kolaydır. Parsel üzerindeki kargir besihanenin alanı 147,00 m2 olup, taş temel üzerine tuğla ile yiğma olarak inşa edilmiştir. Yapı açık besihane şekilnde inşa edilmiştir. Besihanenin duvarlarında sıva ve boya uygulaması şeklindedir. Çatısı ahşap iskelet üzerine saç levha uygulaması şeklindedir. Kuzey cephesinde demir doğrama giriş kapısı bulunmaktadır.Besihanenin kuzey ve batı cepheleri kapalı, doğu cephesinin yarısı duvar ile kapalı, güney cephesi açık şekilde inşa edilmiştir. Taşınmaz 1 A yapı sınıfında yer almaktadır.Parsel üzerinde kümes tuğla ile basit şekilde inşa edilmiştir. Duvarlarında toprak sıva uygulaması mevcuttur. Çatışı ahşap iskelet üzerine saç levha uygulaması şeklindedir. Yapı yıpranmış durumdadır. Maddi değer biçilmemiştir.

Yüzölçümü                  : 673,67 m2Arsa Payı         : 1/1

İmar Durumu             : İmar planı içerisinde ayrık nizam 2 kata imarlıkonut alanıdır.Kıymeti    : 81.414,50 TL

KDV Oranı                 : 18

Kaydındaki Şerhler    : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş ipotek mevcuttur.

1. Satış Günü              : 05/05/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü              : 04/06/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri                     : Şarkikaraağaç Çevre Yolu Üzeri Kültür Parkı İçi Düğün Salonu Şarkikaraağaç Isparta

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri:Bilirkişi raporuna göre; Isparta ili, Şarkikaraağaç ilçesi, Alcıklar Mahallesi, Pürcüklü Mevkii,127 Ada, 78 parsel yüzölçümü 619,00 m2 ana taşınmaz niteliği arsa olan taşınmazdır. Parsel üzerinde bodrum+zemin+çatı katındanoluşan kargir ev ve çeşitli cins ve yaşta meyve ağacı bulunmaktadır.Parselin kuzey cephesinden yol geçmektedir. Diğer cepheleri komşu parsellerile çevrilidir.Evin girişi doğu cephesinden sağlanmaktadır. Parsel çevresinde avlu duvarı bulunmamaktadır. Etrafında yapılaşma mevcuttur. Elektrik su ve altyıp hizmetlerindenkolayca yaralanabilir konumdadır. İlçe merkezine 817 m uzaklıktadır. Ulaşım kolaydır. Parsel 127 Ada 79 parsel ile birlikte kullanılmaktadır. 78 nolu parsel üzerinde 3 katlı kagir evin oturum alanı 120,00 m2 toplam alanı 360,00 m2 olup taş temel üzerine tuğla ile yığma olarakinşa edilmiştir. Yapımının 75'inin tamamlandığı görülmüştür. Evin duvarlarında sıva ve boya uygulaması bulunmamaktadır. Çatısı ahşap iskelet üzerine kiremit uygulaması şekildedir. Çatı oluğu bulunmaktadır. Yağmur iniş boruları yoktur. Yapının giriş kapısı demir doğramadır. Zemit kat ve çatı katının pencerelerindedoğrama bulunmamaktadır. Pencere boşlukları tuğla ve briket ile kapalışekildedir. Yapının yalnızca birinci katının pencerelerindedoğrama takılı durumdadır. Bu pencelerde pvc doğramadır.Yapının çatı katının tavanında betontabliye yoktur. Tüm katlarda güney ve batı cephesinde balkonu mevcuttur. Birinci kat balkonunda demir korkuluk bulunmaktadır. Birinci kat ve çatı kat balkon kapısı pvc doğramadır. Taşınmaz 3A yapı sınıfında yer almaktadır. Elektrik su altyapı ve güneş enerjisisistemleri mevcuttur. 78 Nolu parsel üzerinde 8 yaşlarında 1 adet kayısı 6-8 yaşlarında 3 adet vişne, 3-4 yaşlarında 4 adet vişne 6 yaşlarında 1 adet asma 6 yaşlarında 1 adet armut 4 yaşlarında 2 adet erik, 10-15 yaşlarında 1 adet elma, 4 yaşlarında 1 adet ceviz, 4 yaşlarında 2 adet çam ve 1 yaşlarında 8 adet elma ağacı bulunmaktadır.

Yüzölçümü                  : 619,00 m2                                       Arsa Payı     : 1/1

İmar Durumu             : İmar planı içerisinde ayrık nizam 2 kata imarlıkonut alanıdır.               Kıymeti : 288.810,00 TL

KDV Oranı                 : 18

Kaydındaki Şerhler    : Ölünceye kadar bakma akdi ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş ipotek mevcuttur.

1. Satış Günü              : 05/05/2020 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü              : 04/06/2020 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri                     : Şarkikaraağaç Çevre Yolu Üzeri Kültür Parkı İçi Düğün Salonu Şarkikaraağaç Isparta

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

            6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/208 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/03/2020

Kaynak: Editör:
Etiketler: İhale, İlanı,
Yorumlar
Haber Yazılımı