Haber Detayı
07 Aralık 2016 - Çarşamba 17:53
 
İHALE İLANI
ŞARKİKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Resmi İlan Haberi
İHALE İLANI

 

 

Sıra

No

Taşınmaz No

İlçesi

Köyü

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hazine His.

(m2)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)  ;

İhale Tarihi

İhale Saati

1

32100100647

Şarkikaraağaç

Belceğiz

.164

4

7.336,49

7.336,49

18.400,00

1.840,00

27.12.2036

10:00

2

32100100648

Şarkikaraağaç

Belceğiz

164

5

2.689,61

2.689,61

6.750,00

675,00

27.12.2016

10:30

3

32100100649

Şarkikaraağaç

Belceğiz

164

6

1.057,48

1.057,48

2.700,00

270,00

27.12.2016

11:00

4

32100100650

Şarkikaraağaç

Belceğiz

164

7

1.477,61

L477,61

3.750,00

375,00

27.12.2016

11:30

5

- 32100100651

Şarkikaraağaç

Belceğiz

164

8

3.620,75

3.620,75

9.100,00'

910,00

27.12.2016

14:00

6

32100100653

Şarkikaraağaç

Belceğiz

164

10

6.158,55

6.158,55

18.550,00

1.855,00

27.12.2016

14:30

7

32100100655

Şarkikaraağaç

Belceğiz

164

13

2.534,06

2.534,06

7.950,00

795,00

'27.12.2016

15:00

8

32100100658

Şarkikaraağaç

Belceğiz

164

40

1.397,63

1.397,63

4.400,00

440,00

28.12.2016

10:00

9

32100100660

Şarkikaraağaç

Belceğiz

165

1

2.969,83

2.969,83

8.950,00

895,00

28.12.2016

10:30

10

32100100661

Şarkikaraağaç

Belceğiz

165

2

2.649,60

2.649,60

8.000,00

800,00

28.12.2016

11:00

11

32100102010

Şarkikaraağaç

Belceğiz

165

3

3.152,77

3.152,77

9.500,00

950,00

28.12.2016

11:30

12

32Î00100662

Şarkikaraağaç

Belceğiz

165

4

'    3.268,24

3.268,24

10.200,00  -

1.020,00

28.12.2016

14:00

13

32100100663

Şarkikaraağaç

Belceğiz

165

5

1.839,16

1.839,16

5.550,00

555,00

28.12.2016

14:30

14

32100101822

Şarkikaraağaç

Belceğiz

178

6

4.471,63

4.471,63

14.350,00

1.435,00

28.12.2016

15:00

1-Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi, Belceğiz Köyünde bulunan ve yukarıda gerekli bilgileri verilen 14 adet taşınmaz malın hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca. Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi Malmüdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Tebligat için Türkiye 'de adres göstermeleri

b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

c) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik, adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri

3-İhale dosyaları ve şartnameleri mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

4-Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 10'u oranında alınacaktır.

5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

7-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-İhale bilgileri, İlçemiz Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinden öğrenilebilir.

Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE, İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı